Nieuws

Grote belangstelling voor herdenking 4 mei in Ewijk

Onder een stralende zon vond in Ewijk, voor de 10e keer, de 4 mei-herdenking plaats bij het oorlogsmonument.

Vele belangstellenden waaronder familieleden van de slachtoffers, luisterden naar toespraken van Pastor Ruud Roefs en de nieuwe voorzitter van het comité 4 en 5 mei Wim Roelofs. Loco-burgemeester van Beuningen Pascal Cobussen vertelde het verhaal van Ewijks slachtoffer Piet Jansen. Daarnaast werden er door diverse betrokkenen kransen gelegd bij het oorlogsmonument.

Het geheel werd muzikaal omlijst door het Liturgisch Gemengd Koor en afgesloten met een gezamenlijk kopje koffie.

Comitéleden Toon Reuvers en Henk Groenen teruggetreden

Op zondag 26 juni traden Toon Reuvers en Henk Groenen officieel terug uit het Comité 4 en 5 mei Ewijk. Beide mannen waren, samen met Grad van Hulst, initiatiefnemer van het oorlogsmonument aan de Julianastraat in Ewijk. Op dit monument, dat op 4 mei 2013 werd onthuld, worden de Ewijkse slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdacht. Sindsdien vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het monument.

Tijdens een etentje met de overige leden van het comité werden Henk en Toon in het zonnetje gezet. Ook Ria Reuvers werd, als gastvrouw van vele vergaderingen, niet vergeten bij de bedankjes.

Het Comité 4 en 5 mei Ewijk bedankt, ook namens de families van de oorlogsslachtoffers, Henk en Toon voor de vele jaren waarin zij zich hebben ingespannen voor het herdenken van de oorlog, en het vieren van de vrijheid.

Toon Reuvers en Henk Groenen nemen afscheid van het Comité 4 en 5 mei Ewijk

Het Comité 4 en 5 mei Ewijk zal er, in een aangepaste samenstelling, voor zorgen dat de gestarte traditie in Ewijk wordt voortgezet.

Viering bevrijding 5 mei

In de kantine van de plaatselijke voetbalclub kwamen zo’n 70 gasten bij elkaar die er gezamenlijk voor hebben gezorgd dat het boek ‘75 jaar vrijheid met Ewijkse oorlogsverhalen’ kon worden uitgegeven. Oorspronkelijk stond deze bijeenkomst gepland voor 5 mei 2020, maar dat kon vanwege de coronaperikelen toen niet doorgaan. Gelukkig kon de bijeenkomst nu wel doorgaan. Het gezelschap bestond uit de burgemeester, zo’n 45 geïnterviewde personen met begeleiding, de schrijvers van de verhalen, de sponsoren en het Comité 4 en 5 mei Ewijk.

Tijdens een bijzonder gezellige bijeenkomst konden de vaak wat oudere aanwezigen nog eens terugblikken op de tijd van toen. Onder de aanwezigen waren ook nog een tweetal prominente figuren, namelijk Jan de Vries die in de oorlogsjaren als jonge evacuee in Ewijk een onderkomen vond en daarmee in 2022 de enige nog aanwezige evacuee van de middag was. Daarnaast Bart Janssen de schrijver van het boek ‘Het verdriet van Nijmegen 1940-1945  Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog‘.

Onder het genot van een lekker borreltje en hapje  was het een bijzonder geslaagde middag. Sjaak Hoes met z’n 92 jaren ook al niet meer de jongste deed zelfs de suggestie om zo’n bijeenkomst maar 2x per jaar te houden!

Namens het Comité 4/5 mei Ewijk
Toon Reuvers

Drukbezochte 4 mei-herdenking in Ewijk

Op 4 mei konden we, na twee jaar corona-beperkingen, gelukkig weer samenkomen om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Bij het oorlogsmonument in Ewijk was de belangstelling als vanouds groot. Burgemeester Daphne Bergman, basisschooldirecteur Marieke Marcusse en pastor Ruud Roefs stonden stil bij het oorlogsleed, waarbij veelvuldig de link werd gelegd met de huidige oorlog in Oekraïne. Kinderen van basisschool De Reuzepas droegen gedichten voor en het liturgisch gemengd koor zorgde voor de muzikale ondersteuning.

Na de herdenking en de kranslegging was er tijd om na te praten. Al met al kijken we terug op een geslaagde herdenking. Namens het Comité 4 en 5 mei Ewijk bedanken we alle betrokkenen en vrijwilligers die de herdenking mede mogelijk hebben gemaakt.

Programma herdenking 4 mei 2022

Programma:

13.50 uur Gasten/genodigden ontvangen

14.00 uur Opening door ceremoniemeester

14.05 uur Liturgisch Gemengd Koor
  Lied “Oh, freedom”

14.10 uur Toespraken:
– Daphne Bergman
Burgemeester gemeente Beuningen
– Ruud Roefs
Pastor Parochie H. Johannes XXIII
– Marieke Marcusse
Directeur basisschool ‘De Reuzepas’

14.25 uur Liturgisch Gemengd Koor
 Lied “The rose”

14:30 uur Gastsprekers:
– kinderen van basisschool ‘De Reuzepas’

14:40 uur Kranslegging (met assistentie van Scouting Ewijk) door:
Gemeente Beuningen
kinderen Basisschool
families
Stichting Historisch Besef Beuningen
Comité 4 en 5 mei Ewijk
overige

14:50 uur Exhortation
Trompettist Bart van Beuningen
– Taptoe
2 minuten stilte
– Reveille

15.00 uur Liturgisch Gemengd Koor
Lied “Anthem for the World”

  Liturgisch Gemengd Koor en allen
Volkslied “Wilhelmus” (2 coupletten)

Volkslied “God save the Queen” (1 couplet)

15.10 uur Dankwoord

  Liturgisch Gemengd Koor
Lied “Neem mij aan zoals ik ben”

Aansluitend zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een kopje koffie of thee met iets lekkers achter in de kerk H. Johannes de Doper Ewijk.

Wij danken u voor uw aanwezigheid.

Op 4 mei weer een gezamenlijke herdenking

Na twee jaar van sobere en digitale 4 mei-herdenkingen, mogen we dit jaar weer bij elkaar komen voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Ewijk. Net als in de jaren voor corona vindt de herdenking weer plaats bij het oorlogsmonument voor het kerkgebouw. De herdenking begint dit keer om 14.00 uur op het kerkplein aan de Julianastraat en is voor iedereen toegankelijk.

Digitale herdenking

Op 4 mei herdenken we traditiegetrouw de mannen en vrouwen, jong en oud die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De herdenking in onze gemeente is dit jaar weer digitaal.

In onderstaande video vertelt Bo Veenstra-Melssen een oorlogsverhaal, lezen leerlingen van de Montijn gedichten voor en houdt burgemeester Daphne Bergman een toespraak. Ook zie je de kransleggingen bij de oorlogsmonumenten in onze gemeente, hoor je het taptoe-signaal en het digitale Wilhelmus van Muziekvereniging Kunst en Volharding. De scouting hield een aangepaste herdenking bij het Lancastermonument

De leden van de comités aan het woord

Ieder jaar organiseren de 4 mei comités en het bevrijdingscomité van de gemeente Beuningen activiteiten rondom herdenken en vrijheid. Deze betrokken comités zorgen ervoor dat herdenken en vrijheid vieren in onze gemeente blijft bestaan. Dat we betrokken blijven bij de gebeurtenissen rondom de Tweede Wereldoorlog en daarna. En dat we met elkaar de kans krijgen om hierbij stil te staan. Maar wat doen de comités daar allemaal voor?

In onderstaande video komen een aantal leden van de comités van de 4 kerkdorpen van de gemeente Beuningen aan het woord.

Op woensdag 4 mei en donderdag 5 mei worden de activiteiten beperkt tot de bloemlegging en het hijsen en strijken van de vlaggen en in Beuningen doet de burgemeester een woordje.

Het verhaal van Theo Roelofs

Theo Roelofs (1949) is geboren in Ewijk. Hij werd genoemd naar zijn broer die in de Tweede Wereldoorlog omkwam samen met zijn andere broer Harrie op 8 oktober 1944. Theo kwam op 11 maart 2020 naar het WO2-café in Wijchen. Hij vertelde het verhaal van de ontploffing bij zijn ouderlijk huis.

Lees het verhaal van Theo Roelofs op Mijn Gelderland.

Het verhaal van Theo Roelofs over zijn broers is ook te lezen in het boek 75 jaar Vrijheid Ewijkse Oorlogsverhalen dat in mei 2020 is verschenen. Tijdens de WO2-cafés konden Gelderlanders hun verhalen en herinneringen over de Tweede Wereldoorlog delen. Dit verhaal is aangevuld met informatie van het Comité 4 en 5 mei Ewijk over de herdenking van oorlogsslachtoffers op 8 oktober 2019.

Rechten: © Henriette Kosse, Erfgoed Gelderland, CC-BY-SA

Bestel het boek

Het boek 75 jaar Vrijheid Ewijkse Oorlogsverhalen is te bestellen bij:
Ton van den Berg 06-51352789

Toon Reuvers 06-23152340

of Arno Spin 06-12632636.

Presentatie boek met Ewijkse oorlogsverhalen

Op 15 mei is bij het oorlogsmonument in Ewijk het boek ’75 jaar vrijheid, Ewijkse oorlogsverhalen’ gepresenteerd. Burgemeester Daphne Bergman ontving het eerste exemplaar uit handen van Toon Reuvers, voorzitter van het Comité 4 en 5 mei Ewijk.

In het boek staan de oorlogsverhalen van 45 (oud) Ewijkenaren. Toon Reuvers: “We hebben de verhalen opgetekend van mensen die zelf de oorlog hebben meegemaakt en van mensen die de oorlogsverhalen bijvoorbeeld van hun ouders hebben gehoord. Daarnaast zijn er passages uit oorlogsdagboeken opgenomen en uiteraard veel illustraties en foto’s.”

Het boek, dat een goed beeld geeft van het dorp in de jaren veertig, zou oorspronkelijk op 5 mei gepresenteerd worden. Door de coronamaatregelen moest de organisatie echter omschakelen. Toon Reuvers: “Voor 5 mei was een heel programma gepland met allerlei activiteiten, waaronder ook de officiële uitreiking van het eerste exemplaar van het boek. Nu hebben we op 15 mei in klein comité stilgestaan bij de boekpresentatie.”

Het boek verscheen in een oplage van 475 exemplaren en is verkrijgbaar via de onderstaande contactpersonen. De kosten bedragen € 10,- per exemplaar.

Bestel het boek

Het boek is te bestellen bij:
Ton van den Berg 06-51352789

Toon Reuvers 06-23152340

of Arno Spin 06-12632636.