Nieuws

Drukbezochte 4 mei-herdenking in Ewijk

Op 4 mei konden we, na twee jaar corona-beperkingen, gelukkig weer samenkomen om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Bij het oorlogsmonument in Ewijk was de belangstelling als vanouds groot. Burgemeester Daphne Bergman, basisschooldirecteur Marieke Marcusse en pastor Ruud Roefs stonden stil bij het oorlogsleed, waarbij veelvuldig de link werd gelegd met de huidige oorlog in Oekraïne. Kinderen van basisschool De Reuzepas droegen gedichten voor en het liturgisch gemengd koor zorgde voor de muzikale ondersteuning.

Na de herdenking en de kranslegging was er tijd om na te praten. Al met al kijken we terug op een geslaagde herdenking. Namens het Comité 4 en 5 mei Ewijk bedanken we alle betrokkenen en vrijwilligers die de herdenking mede mogelijk hebben gemaakt.

Programma herdenking 4 mei 2022

Programma:

13.50 uur Gasten/genodigden ontvangen

14.00 uur Opening door ceremoniemeester

14.05 uur Liturgisch Gemengd Koor
  Lied “Oh, freedom”

14.10 uur Toespraken:
– Daphne Bergman
Burgemeester gemeente Beuningen
– Ruud Roefs
Pastor Parochie H. Johannes XXIII
– Marieke Marcusse
Directeur basisschool ‘De Reuzepas’

14.25 uur Liturgisch Gemengd Koor
 Lied “The rose”

14:30 uur Gastsprekers:
– kinderen van basisschool ‘De Reuzepas’

14:40 uur Kranslegging (met assistentie van Scouting Ewijk) door:
Gemeente Beuningen
kinderen Basisschool
families
Stichting Historisch Besef Beuningen
Comité 4 en 5 mei Ewijk
overige

14:50 uur Exhortation
Trompettist Bart van Beuningen
– Taptoe
2 minuten stilte
– Reveille

15.00 uur Liturgisch Gemengd Koor
Lied “Anthem for the World”

  Liturgisch Gemengd Koor en allen
Volkslied “Wilhelmus” (2 coupletten)

Volkslied “God save the Queen” (1 couplet)

15.10 uur Dankwoord

  Liturgisch Gemengd Koor
Lied “Neem mij aan zoals ik ben”

Aansluitend zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een kopje koffie of thee met iets lekkers achter in de kerk H. Johannes de Doper Ewijk.

Wij danken u voor uw aanwezigheid.

Op 4 mei weer een gezamenlijke herdenking

Na twee jaar van sobere en digitale 4 mei-herdenkingen, mogen we dit jaar weer bij elkaar komen voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Ewijk. Net als in de jaren voor corona vindt de herdenking weer plaats bij het oorlogsmonument voor het kerkgebouw. De herdenking begint dit keer om 14.00 uur op het kerkplein aan de Julianastraat en is voor iedereen toegankelijk.

Digitale herdenking

Op 4 mei herdenken we traditiegetrouw de mannen en vrouwen, jong en oud die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De herdenking in onze gemeente is dit jaar weer digitaal.

In onderstaande video vertelt Bo Veenstra-Melssen een oorlogsverhaal, lezen leerlingen van de Montijn gedichten voor en houdt burgemeester Daphne Bergman een toespraak. Ook zie je de kransleggingen bij de oorlogsmonumenten in onze gemeente, hoor je het taptoe-signaal en het digitale Wilhelmus van Muziekvereniging Kunst en Volharding. De scouting hield een aangepaste herdenking bij het Lancastermonument

De leden van de comités aan het woord

Ieder jaar organiseren de 4 mei comités en het bevrijdingscomité van de gemeente Beuningen activiteiten rondom herdenken en vrijheid. Deze betrokken comités zorgen ervoor dat herdenken en vrijheid vieren in onze gemeente blijft bestaan. Dat we betrokken blijven bij de gebeurtenissen rondom de Tweede Wereldoorlog en daarna. En dat we met elkaar de kans krijgen om hierbij stil te staan. Maar wat doen de comités daar allemaal voor?

In onderstaande video komen een aantal leden van de comités van de 4 kerkdorpen van de gemeente Beuningen aan het woord.

Op woensdag 4 mei en donderdag 5 mei worden de activiteiten beperkt tot de bloemlegging en het hijsen en strijken van de vlaggen en in Beuningen doet de burgemeester een woordje.

Het verhaal van Theo Roelofs

Theo Roelofs (1949) is geboren in Ewijk. Hij werd genoemd naar zijn broer die in de Tweede Wereldoorlog omkwam samen met zijn andere broer Harrie op 8 oktober 1944. Theo kwam op 11 maart 2020 naar het WO2-café in Wijchen. Hij vertelde het verhaal van de ontploffing bij zijn ouderlijk huis.

Lees het verhaal van Theo Roelofs op Mijn Gelderland.

Het verhaal van Theo Roelofs over zijn broers is ook te lezen in het boek 75 jaar Vrijheid Ewijkse Oorlogsverhalen dat in mei 2020 is verschenen. Tijdens de WO2-cafés konden Gelderlanders hun verhalen en herinneringen over de Tweede Wereldoorlog delen. Dit verhaal is aangevuld met informatie van het Comité 4 en 5 mei Ewijk over de herdenking van oorlogsslachtoffers op 8 oktober 2019.

Rechten: © Henriette Kosse, Erfgoed Gelderland, CC-BY-SA

Bestel het boek

Het boek 75 jaar Vrijheid Ewijkse Oorlogsverhalen is te bestellen bij:
Ton van den Berg 06-51352789

Toon Reuvers 06-23152340

of Arno Spin 06-12632636.

Presentatie boek met Ewijkse oorlogsverhalen

Op 15 mei is bij het oorlogsmonument in Ewijk het boek ’75 jaar vrijheid, Ewijkse oorlogsverhalen’ gepresenteerd. Burgemeester Daphne Bergman ontving het eerste exemplaar uit handen van Toon Reuvers, voorzitter van het Comité 4 en 5 mei Ewijk.

In het boek staan de oorlogsverhalen van 45 (oud) Ewijkenaren. Toon Reuvers: “We hebben de verhalen opgetekend van mensen die zelf de oorlog hebben meegemaakt en van mensen die de oorlogsverhalen bijvoorbeeld van hun ouders hebben gehoord. Daarnaast zijn er passages uit oorlogsdagboeken opgenomen en uiteraard veel illustraties en foto’s.”

Het boek, dat een goed beeld geeft van het dorp in de jaren veertig, zou oorspronkelijk op 5 mei gepresenteerd worden. Door de coronamaatregelen moest de organisatie echter omschakelen. Toon Reuvers: “Voor 5 mei was een heel programma gepland met allerlei activiteiten, waaronder ook de officiële uitreiking van het eerste exemplaar van het boek. Nu hebben we op 15 mei in klein comité stilgestaan bij de boekpresentatie.”

Het boek verscheen in een oplage van 475 exemplaren en is verkrijgbaar via de onderstaande contactpersonen. De kosten bedragen € 10,- per exemplaar.

Bestel het boek

Het boek is te bestellen bij:
Ton van den Berg 06-51352789

Toon Reuvers 06-23152340

of Arno Spin 06-12632636.

 

Bijzonder boek voert de lezer terug naar de oorlog in Ewijk

Het zou maandag 4 mei in Ewijk hebben moeten barsten van de bevrijdingsactiviteiten. Het gaat allemaal niet door, behalve dan de presentatie van het boek over het dorp in de oorlog. Maar dat is dan meteen wel een heel bijzonder boek.

Een bevrijdingsontbijt, een fakkel met bevrijdingsvuur, een beach soccer toernooi, een bevrijdingsfestival, een herbeleving van een voetbalwedstrijd tussen de ‘Tommies’ en Ewijkenaren, zoals in 1944. En een boekpresentatie.

Lees het volledige verhaal van Peter Deurloo op de website van De Gelderlander.

Bron: De Gelderlander

Herdenking oorlogslachtoffers ongeluk Ewijk 8 oktober

Op 8 oktober 2019 was het 75 jaar geleden dat er een noodlottig ongeval plaats vond door de ontploffing van een Bren Gun Carrier bij de familie Roelofs aan de Brugstraat 8 in Ewijk. Bij die ontploffing kwamen drie kinderen en drie Britse militairen om het leven. Bij de militairen betrof het de soldaten Bertram Neill, Ronald Rogers en Albert Sly, van het 5th Bn. Duke of Cornwall’s Light Infantry. Deze soldaten waren nog maar enkele dagen in Ewijk en zouden na ongeveer een week weer afgelost worden door anderen.

Naast deze militairen kwamen de broertjes Harrie en Theo Roelofs en Gerard van Rossum om het leven. Harrie en Theo waren toen 9 en 6 jaar oud en kinderen van het aldaar wonende gezin van Theodorus Roelofs-Smits. Gerard van Rossum was de zoon van een in een buurhuis verblijvend gezin van evacuees. Hij was met de genoemde broertjes Roelofs aan het spelen in de buurt van de Bren Gun Carrier  (een bepantserd rupsvoertuig) en de militairen.

Ontploffing

Het ongeluk gebeurde op zondagmiddag tegen etenstijd. Moeder Roelofs had de tafel gedekt, waarbij het gebruikelijk was dat ieder zijn eigen vaste plaats aan de tafel innam. Op de plaatsen van Harrie en Theo zaten twee andere kinderen van evacuees waar moeder Roelofs een opmerking over maakte. Juist op dat moment deed er zich een enorme knal voor, waarbij het dak van het huis in brand vloog. Alle ruiten waren gesprongen en de brokstukken van de bren-carrier waren op vele plekken – ook op flinke afstand – overal te vinden. Net als de ledenmaten van de zes slachtoffers. De verder aanwezige militairen hielpen met het blussen van de brand, waarbij het water met emmers uit de put moest worden gehaald en op de ladders van soldaat naar soldaat werd doorgegeven.

Tragedie

Met name voor het gezin van de broertjes Roelofs was het een vreselijke tragedie. Het gezin werd uit elkaar gerukt, maar door emoties overmand werd er in het gezin verder, ook in de jaren daarna, niet over het ongeval gesproken. Pas enkele jaren geleden vond de huidige bewoner Theo Roelofs, evenals zijn broer Harrie vernoemd naar hun omgekomen broertjes, in de slaapkamer van zijn moeder op een verborgen plek de bidprentjes en de sjerpen van de kisten van de slachtoffertjes terug. De moeder van Gerard van Rossum was ten tijde van het ongeluk hoogzwanger en is de dag er na overleden; duidelijk dat het gebeurde voor haar teveel was. Pastoor Hootsmans droeg de overlijdensmis ’s morgens om 7.00 uur op en wilde op die manier mogelijke Duitse acties voorkomen.

Andere oorlogsslachtoffers Ewijk

Bij de herdenkingsceremonie van afgelopen dinsdag werden gelijktijdig enkele andere Ewijkse oorlogsslachtoffers herdacht. Piet Jansen overleed op 7 oktober 1944 ten gevolge van een bombardement in Emmerich, waar hij als dwangarbeider te werk werd gesteld. De 8-jarige Bertie de Kleijn verongelukte op de van Heemstraweg bij het uitdelen van appels aan de militairen die met militair verkeer in colonne langskwamen. Toen hij plotseling onder eenzelfde militair voertuig liep dat van de andere kant kwam. Jan de Waal werd als verkeersbrigadier aangesteld om het passerende militaire verkeer in goede banen te leiden. Hij werd door een benevelde militaire chauffeur met vrachtauto tegen het hekwerk bij het toenmalige Ewijkse gemeentehuis doodgereden. Als laatste van de slachtoffers overleed Wilhelmina Christiaans aan de gevolgen van fikse brandwonden, opgelopen bij het gebruik van verkeerde brandstof voor de kachel.

Herdenking

Deze gebeurtenis heeft het Comité 4/5 mei vieringen Ewijk op gepaste wijze herdacht. Het eerste gedeelte van de herdenking vond plaats op de plek waar het ongeluk in 1944 zich voltrok. Er waren zo’n 40 mensen aanwezig met daarnaast nog eens zo’n 30 schoolkinderen mede vanwege het feit dat de basisschool De Reuzepas het monument bij de kerk heeft geadopteerd. Voor het tweede deel van de ceremonie trok het gezelschap naar het monument, waarbij allereerst twee minuten stilte in acht werden genomen. Henk Plazier als wethouder van de gemeente Beuningen deed hierna het woord, waarna een zestal scholieren nog enkele toepasselijke gedichten voordroegen. Tot slot werden bloemen overhandigd voor de nabestaande families van de slachtoffers teneinde die te bezorgen bij de graven. Voor de drie Britse militairen werden bloemen geplaatst bij de graven op het oorlogskerkhof Jonkerbosch in Nijmegen.

Namens het Comité 4/5 mei Ewijk
Toon Reuvers

Lees ook de artikelen in De Gelderlander.

Meer foto’s zijn te bekijken op Beelden uit de regio.