Comitéleden Toon Reuvers en Henk Groenen teruggetreden

Op zondag 26 juni traden Toon Reuvers en Henk Groenen officieel terug uit het Comité 4 en 5 mei Ewijk. Beide mannen waren, samen met Grad van Hulst, initiatiefnemer van het oorlogsmonument aan de Julianastraat in Ewijk. Op dit monument, dat op 4 mei 2013 werd onthuld, worden de Ewijkse slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdacht. Sindsdien vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het monument.

Tijdens een etentje met de overige leden van het comité werden Henk en Toon in het zonnetje gezet. Ook Ria Reuvers werd, als gastvrouw van vele vergaderingen, niet vergeten bij de bedankjes.

Het Comité 4 en 5 mei Ewijk bedankt, ook namens de families van de oorlogsslachtoffers, Henk en Toon voor de vele jaren waarin zij zich hebben ingespannen voor het herdenken van de oorlog, en het vieren van de vrijheid.

Toon Reuvers en Henk Groenen nemen afscheid van het Comité 4 en 5 mei Ewijk

Het Comité 4 en 5 mei Ewijk zal er, in een aangepaste samenstelling, voor zorgen dat de gestarte traditie in Ewijk wordt voortgezet.

Viering bevrijding 5 mei

In de kantine van de plaatselijke voetbalclub kwamen zo’n 70 gasten bij elkaar die er gezamenlijk voor hebben gezorgd dat het boek ‘75 jaar vrijheid met Ewijkse oorlogsverhalen’ kon worden uitgegeven. Oorspronkelijk stond deze bijeenkomst gepland voor 5 mei 2020, maar dat kon vanwege de coronaperikelen toen niet doorgaan. Gelukkig kon de bijeenkomst nu wel doorgaan. Het gezelschap bestond uit de burgemeester, zo’n 45 geïnterviewde personen met begeleiding, de schrijvers van de verhalen, de sponsoren en het Comité 4 en 5 mei Ewijk.

Tijdens een bijzonder gezellige bijeenkomst konden de vaak wat oudere aanwezigen nog eens terugblikken op de tijd van toen. Onder de aanwezigen waren ook nog een tweetal prominente figuren, namelijk Jan de Vries die in de oorlogsjaren als jonge evacuee in Ewijk een onderkomen vond en daarmee in 2022 de enige nog aanwezige evacuee van de middag was. Daarnaast Bart Janssen de schrijver van het boek ‘Het verdriet van Nijmegen 1940-1945  Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog‘.

Onder het genot van een lekker borreltje en hapje  was het een bijzonder geslaagde middag. Sjaak Hoes met z’n 92 jaren ook al niet meer de jongste deed zelfs de suggestie om zo’n bijeenkomst maar 2x per jaar te houden!

Namens het Comité 4/5 mei Ewijk
Toon Reuvers

Drukbezochte 4 mei-herdenking in Ewijk

Op 4 mei konden we, na twee jaar corona-beperkingen, gelukkig weer samenkomen om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Bij het oorlogsmonument in Ewijk was de belangstelling als vanouds groot. Burgemeester Daphne Bergman, basisschooldirecteur Marieke Marcusse en pastor Ruud Roefs stonden stil bij het oorlogsleed, waarbij veelvuldig de link werd gelegd met de huidige oorlog in Oekraïne. Kinderen van basisschool De Reuzepas droegen gedichten voor en het liturgisch gemengd koor zorgde voor de muzikale ondersteuning.

Na de herdenking en de kranslegging was er tijd om na te praten. Al met al kijken we terug op een geslaagde herdenking. Namens het Comité 4 en 5 mei Ewijk bedanken we alle betrokkenen en vrijwilligers die de herdenking mede mogelijk hebben gemaakt.

Programma herdenking 4 mei 2022

Programma:

13.50 uur Gasten/genodigden ontvangen

14.00 uur Opening door ceremoniemeester

14.05 uur Liturgisch Gemengd Koor
  Lied “Oh, freedom”

14.10 uur Toespraken:
– Daphne Bergman
Burgemeester gemeente Beuningen
– Ruud Roefs
Pastor Parochie H. Johannes XXIII
– Marieke Marcusse
Directeur basisschool ‘De Reuzepas’

14.25 uur Liturgisch Gemengd Koor
 Lied “The rose”

14:30 uur Gastsprekers:
– kinderen van basisschool ‘De Reuzepas’

14:40 uur Kranslegging (met assistentie van Scouting Ewijk) door:
Gemeente Beuningen
kinderen Basisschool
families
Stichting Historisch Besef Beuningen
Comité 4 en 5 mei Ewijk
overige

14:50 uur Exhortation
Trompettist Bart van Beuningen
– Taptoe
2 minuten stilte
– Reveille

15.00 uur Liturgisch Gemengd Koor
Lied “Anthem for the World”

  Liturgisch Gemengd Koor en allen
Volkslied “Wilhelmus” (2 coupletten)

Volkslied “God save the Queen” (1 couplet)

15.10 uur Dankwoord

  Liturgisch Gemengd Koor
Lied “Neem mij aan zoals ik ben”

Aansluitend zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een kopje koffie of thee met iets lekkers achter in de kerk H. Johannes de Doper Ewijk.

Wij danken u voor uw aanwezigheid.

Op 4 mei weer een gezamenlijke herdenking

Na twee jaar van sobere en digitale 4 mei-herdenkingen, mogen we dit jaar weer bij elkaar komen voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Ewijk. Net als in de jaren voor corona vindt de herdenking weer plaats bij het oorlogsmonument voor het kerkgebouw. De herdenking begint dit keer om 14.00 uur op het kerkplein aan de Julianastraat en is voor iedereen toegankelijk.

Digitale herdenking

Op 4 mei herdenken we traditiegetrouw de mannen en vrouwen, jong en oud die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De herdenking in onze gemeente is dit jaar weer digitaal.

In onderstaande video vertelt Bo Veenstra-Melssen een oorlogsverhaal, lezen leerlingen van de Montijn gedichten voor en houdt burgemeester Daphne Bergman een toespraak. Ook zie je de kransleggingen bij de oorlogsmonumenten in onze gemeente, hoor je het taptoe-signaal en het digitale Wilhelmus van Muziekvereniging Kunst en Volharding. De scouting hield een aangepaste herdenking bij het Lancastermonument

De leden van de comités aan het woord

Ieder jaar organiseren de 4 mei comités en het bevrijdingscomité van de gemeente Beuningen activiteiten rondom herdenken en vrijheid. Deze betrokken comités zorgen ervoor dat herdenken en vrijheid vieren in onze gemeente blijft bestaan. Dat we betrokken blijven bij de gebeurtenissen rondom de Tweede Wereldoorlog en daarna. En dat we met elkaar de kans krijgen om hierbij stil te staan. Maar wat doen de comités daar allemaal voor?

In onderstaande video komen een aantal leden van de comités van de 4 kerkdorpen van de gemeente Beuningen aan het woord.

Op woensdag 4 mei en donderdag 5 mei worden de activiteiten beperkt tot de bloemlegging en het hijsen en strijken van de vlaggen en in Beuningen doet de burgemeester een woordje.

Hoge opkomst bij herdenking in Ewijk

Op vrijdag 4 mei vond in Ewijk weer de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het oorlogsmonument aan de Julianastraat.

De opkomst was, net als voorgaande jaren, hoog en de aanwezigen waren getuige van meerdere toespraken, kransleggingen en een optreden van het zangkoor.

Burgemeester Daphne Bergman, pastor Ruud Roefs en directeur Marieke Marcusse van basisschool de Reuzepas stonden in hun toespraken stil bij de oorlog. Vertegenwoordigers van de families van de slachtoffers, de gemeente Beuningen en kinderen van de basisschool de Reuzepas legden kransen bij het monument. Ook leden van het comité 4 en 5 mei Ewijk en van de stichting Historisch besef Beuningen legden een krans.

Het comité 4 en 5 mei Ewijk dankt alle geïnteresseerden voor hun aanwezigheid en alle vrijwilligers die de herdenking mogelijk hebben gemaakt.

Programma herdenking 4 mei 2018

Het programma van de herdenking op 4 mei is bekend. De ontvangst is vanaf 14.20 uur en het programma begint om 14.30 uur. Naast diverse sprekers worden er ook kransen gelegd en de koren zingen enkele liederen.

Rond 15.30 wordt het programma afgesloten en zijn alle genodigden welkom om een kopje koffie of thee te nuttigen in en achter de kerk.

In de bijlage staat het volledige programma van de herdenking beschreven: programma 4 mei 2018

Herdenking 4 mei 2018

Op 4 mei vindt in Ewijk de jaarlijkse herdenking plaats bij het oorlogsmonument voor de R.K. kerk. Sinds de onthulling van het monument in 2013 is de belangstelling in Ewijk steeds groot geweest. De herdenking begint om 14.30 uur op het kerkplein aan de Julianastraat en is voor iedereen toegankelijk.

Ook dit jaar wordt stilgestaan bij de 10 slachtoffers die op het monument worden geëerd, dit zijn zowel de burgerslachtoffers uit Ewijk zelf, als de in Ewijk omgekomen geallieerde militairen.

Tijdens de herdenking leggen leerlingen van basisschool de Reuzepas kransen. Toon Reuvers, van het organisatiecomité Ewijk 4 en 5 mei, is blij met de aanwezigheid van de kinderen: “De betrokkenheid van de Reuzepas is erg belangrijk om de kennis over de oorlog, en de gevolgen voor Ewijk, over te brengen op de jeugd. Het is goed om samen onze doden te gedenken en ook stil te staan bij de vrede. Daarom is de herdenking vrij toegankelijk en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om samen met ons stil te staan bij de oorlog.”

Het programma omvat toespraken van burgemeester Daphne Bergman en een vertegenwoordiger van basisschool de Reuzepas. Ook leggen vertegenwoordigers van de families en leerlingen van de Reuzepas kransen bij het monument. Genodigden zijn onder andere familieleden van de overleden oorlogsslachtoffers.