Nieuws

Bijzonder boek voert de lezer terug naar de oorlog in Ewijk

Het zou maandag 4 mei in Ewijk hebben moeten barsten van de bevrijdingsactiviteiten. Het gaat allemaal niet door, behalve dan de presentatie van het boek over het dorp in de oorlog. Maar dat is dan meteen wel een heel bijzonder boek.

Een bevrijdingsontbijt, een fakkel met bevrijdingsvuur, een beach soccer toernooi, een bevrijdingsfestival, een herbeleving van een voetbalwedstrijd tussen de ‘Tommies’ en Ewijkenaren, zoals in 1944. En een boekpresentatie.

Lees het volledige verhaal van Peter Deurloo op de website van De Gelderlander.

Bron: De Gelderlander

Herdenking oorlogslachtoffers ongeluk Ewijk 8 oktober

Op 8 oktober 2019 was het 75 jaar geleden dat er een noodlottig ongeval plaats vond door de ontploffing van een Bren Gun Carrier bij de familie Roelofs aan de Brugstraat 8 in Ewijk. Bij die ontploffing kwamen drie kinderen en drie Britse militairen om het leven. Bij de militairen betrof het de soldaten Bertram Neill, Ronald Rogers en Albert Sly, van het 5th Bn. Duke of Cornwall’s Light Infantry. Deze soldaten waren nog maar enkele dagen in Ewijk en zouden na ongeveer een week weer afgelost worden door anderen.

Naast deze militairen kwamen de broertjes Harrie en Theo Roelofs en Gerard van Rossum om het leven. Harrie en Theo waren toen 9 en 6 jaar oud en kinderen van het aldaar wonende gezin van Theodorus Roelofs-Smits. Gerard van Rossum was de zoon van een in een buurhuis verblijvend gezin van evacuees. Hij was met de genoemde broertjes Roelofs aan het spelen in de buurt van de Bren Gun Carrier  (een bepantserd rupsvoertuig) en de militairen.

Ontploffing

Het ongeluk gebeurde op zondagmiddag tegen etenstijd. Moeder Roelofs had de tafel gedekt, waarbij het gebruikelijk was dat ieder zijn eigen vaste plaats aan de tafel innam. Op de plaatsen van Harrie en Theo zaten twee andere kinderen van evacuees waar moeder Roelofs een opmerking over maakte. Juist op dat moment deed er zich een enorme knal voor, waarbij het dak van het huis in brand vloog. Alle ruiten waren gesprongen en de brokstukken van de bren-carrier waren op vele plekken – ook op flinke afstand – overal te vinden. Net als de ledenmaten van de zes slachtoffers. De verder aanwezige militairen hielpen met het blussen van de brand, waarbij het water met emmers uit de put moest worden gehaald en op de ladders van soldaat naar soldaat werd doorgegeven.

Tragedie

Met name voor het gezin van de broertjes Roelofs was het een vreselijke tragedie. Het gezin werd uit elkaar gerukt, maar door emoties overmand werd er in het gezin verder, ook in de jaren daarna, niet over het ongeval gesproken. Pas enkele jaren geleden vond de huidige bewoner Theo Roelofs, evenals zijn broer Harrie vernoemd naar hun omgekomen broertjes, in de slaapkamer van zijn moeder op een verborgen plek de bidprentjes en de sjerpen van de kisten van de slachtoffertjes terug. De moeder van Gerard van Rossum was ten tijde van het ongeluk hoogzwanger en is de dag er na overleden; duidelijk dat het gebeurde voor haar teveel was. Pastoor Hootsmans droeg de overlijdensmis ’s morgens om 7.00 uur op en wilde op die manier mogelijke Duitse acties voorkomen.

Andere oorlogsslachtoffers Ewijk

Bij de herdenkingsceremonie van afgelopen dinsdag werden gelijktijdig enkele andere Ewijkse oorlogsslachtoffers herdacht. Piet Jansen overleed op 7 oktober 1944 ten gevolge van een bombardement in Emmerich, waar hij als dwangarbeider te werk werd gesteld. De 8-jarige Bertie de Kleijn verongelukte op de van Heemstraweg bij het uitdelen van appels aan de militairen die met militair verkeer in colonne langskwamen. Toen hij plotseling onder eenzelfde militair voertuig liep dat van de andere kant kwam. Jan de Waal werd als verkeersbrigadier aangesteld om het passerende militaire verkeer in goede banen te leiden. Hij werd door een benevelde militaire chauffeur met vrachtauto tegen het hekwerk bij het toenmalige Ewijkse gemeentehuis doodgereden. Als laatste van de slachtoffers overleed Wilhelmina Christiaans aan de gevolgen van fikse brandwonden, opgelopen bij het gebruik van verkeerde brandstof voor de kachel.

Herdenking

Deze gebeurtenis heeft het Comité 4/5 mei vieringen Ewijk op gepaste wijze herdacht. Het eerste gedeelte van de herdenking vond plaats op de plek waar het ongeluk in 1944 zich voltrok. Er waren zo’n 40 mensen aanwezig met daarnaast nog eens zo’n 30 schoolkinderen mede vanwege het feit dat de basisschool De Reuzepas het monument bij de kerk heeft geadopteerd. Voor het tweede deel van de ceremonie trok het gezelschap naar het monument, waarbij allereerst twee minuten stilte in acht werden genomen. Henk Plazier als wethouder van de gemeente Beuningen deed hierna het woord, waarna een zestal scholieren nog enkele toepasselijke gedichten voordroegen. Tot slot werden bloemen overhandigd voor de nabestaande families van de slachtoffers teneinde die te bezorgen bij de graven. Voor de drie Britse militairen werden bloemen geplaatst bij de graven op het oorlogskerkhof Jonkerbosch in Nijmegen.

Namens het Comité 4/5 mei Ewijk
Toon Reuvers

Lees ook de artikelen in De Gelderlander.

Meer foto’s zijn te bekijken op Beelden uit de regio.

Herdenking oorlogsslachtoffers Ewijk 8 oktober

Op 8 oktober 2019 is het precies 75 jaar geleden dat er in Ewijk een ontploffing plaatsvond van een zogenaamde Bren Gun Carrier van het Britse leger, waarbij 6 dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Dit noodlottige ongeval is de aanleiding om alle Ewijkse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog kort te herdenken, eens in de vijf jaar.

Om stil te staan bij de Ewijkse oorlogsslachtoffers organiseert het Comité 4 en 5 mei Ewijk op 8 oktober een herdenking. Hierbij zijn onder andere nabestaanden van de slachtoffers, leerlingen van basisschool de Reuzepas en wethouder Henk Plaizier aanwezig. De herdenking is openbaar en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Programma
Het programma op 8 oktober ziet er als volgt uit:
Om 10.30 uur start de herdenking bij de plek van de ontploffing, aan de Brugstraat 8 te Ewijk. Hier houdt Toon Reuvers namens het Comité 4 en 5 mei Ewijk een korte inleiding waarna er de mogelijkheid is voor vragen en een korte rondleiding.

Hierna gaan de aanwezigen op eigen gelegenheid naar het oorlogsmonument bij de R.K. kerk in Ewijk, waar de herdenking wordt voortgezet. Bij de kerk houdt wethouder Plaizier een korte toespraak. Ook staan kinderen van de Reuzepas stil bij de oorlog waarna er 2 minuten stilte is. Daarna vindt een bloemlegging plaats bij het Ewijks Oorlogsmonument voor de kerk.

Ca. 11.45 uur, na de officiële bijeenkomst is er voor alle aanwezigen koffie of thee in de pastorie naast de kerk.

Afsluitend vertrekken de leden van Comité 4 en 5 mei Ewijk naar de begraafplaats Jonkerbosch in Nijmegen om bloemen te leggen bij de graven van de op 8 oktober omgekomen Engelse Militairen. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom bij deze korte ceremonie.

Dodenherdenking 2019 in Ewijk

Op zaterdagmiddag 4 mei vond in Ewijk de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Normaal gesproken is dit bij het oorlogsmonument aan de Julianastraat. Vanwege de weersomstandigheden werd de herdenking ditmaal in de H Johannes de Doper Kerk gehouden.

Ruim 200 mensen waren bij de herdenking in de kerk aanwezig. Burgemeester Daphne Bergman, pastor Ruud Roefs en directeur Marieke Marcusse van basisschool de Reuzepas stonden in hun toespraken stil bij de oorlog. Ook nabestaande Bo Veenstra, achterkleindochter van Piet Jansen, kinderen van basisschool de Reuzepas en een lid van de scouting Ewijk hielden een toespraak of lazen een zelf gemaakt gedicht voor. De toespraken werden afgewisseld met optredens van het koor.

Vertegenwoordigers van de families van de slachtoffers, de gemeente Beuningen en kinderen van de basisschool de Reuzepas legden kransen bij het monument. Ook leden van het comité 4 en 5 mei Ewijk en van de stichting Historisch besef Beuningen legden een krans.

Het comité 4 en 5 mei Ewijk dankt alle geïnteresseerden voor hun aanwezigheid en alle vrijwilligers die de herdenking mogelijk hebben gemaakt.

Bekijk de video met een compilatie van de herdenking.

Meer foto’s zijn te bekijken op Beelden uit de regio.

De bevrijdingsvuurestafette
Op 5 mei werd zoals voorgaande jaren de bevrijdingsvuurestafette gelopen. Het vuur werd aangestoken in Wageningen en hardlopers uit Beuningen liepen vervolgens in estafette naar huis. Leden van het 4 en 5 mei comité Ewijk en burgemeester Daphne Bergman waren aanwezig op de Tacitusbrug bij Ewijk om de lopers te verwelkomen.

Programma herdenking 4 mei 2019

Het programma van de herdenking van de oorlogsdoden op 4 mei in Ewijk is bekend. De ontvangst is vanaf 14.20 uur en het programma begint om 14.30 uur. Diverse sprekers voeren het woord en daarnaast worden er kransen gelegd bij het oorlogsmonument. De koren zingen enkele liederen.

Het programma wordt om ca 15.40 uur afgesloten, waarna alle aanwezigen welkom zijn om een kopje koffie of thee te nuttigen in en achter de kerk.

In de bijlage staat het volledige programma van de herdenking beschreven: programma 4 mei 2019

Drukke herdenking in Ewijk

EWIJK – Zo’n 200 mensen waren vrijdagmiddag aanwezig bij de jaarlijkse dodenherdenking bij het Ewijkse oorlogsmonument.

Het was de eerste van een groot aantal herdenkingen die vandaag in Maas en Waal plaatsvinden. De meeste zijn ’s avonds, tegelijk met de nationale herdenking in Amsterdam.

De dodenherdenking bij het monument in Ewijk.

Na korte woorden van, onder meer, waarnemend burgemeester Daphne Bergman en pastor Ruud Roefs, legden diverse organisaties, families slachtoffers en schoolkinderen kransen en bloemen.

Het gehele artikel in de Gelderlander van 5 mei leest u hier: https://www.gelderlander.nl/beuningen/drukke-herdenking-in-ewijk~a7609c31/

Hoge opkomst bij herdenking in Ewijk

Op vrijdag 4 mei vond in Ewijk weer de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het oorlogsmonument aan de Julianastraat.

De opkomst was, net als voorgaande jaren, hoog en de aanwezigen waren getuige van meerdere toespraken, kransleggingen en een optreden van het zangkoor.

Burgemeester Daphne Bergman, pastor Ruud Roefs en directeur Marieke Marcusse van basisschool de Reuzepas stonden in hun toespraken stil bij de oorlog. Vertegenwoordigers van de families van de slachtoffers, de gemeente Beuningen en kinderen van de basisschool de Reuzepas legden kransen bij het monument. Ook leden van het comité 4 en 5 mei Ewijk en van de stichting Historisch besef Beuningen legden een krans.

Het comité 4 en 5 mei Ewijk dankt alle geïnteresseerden voor hun aanwezigheid en alle vrijwilligers die de herdenking mogelijk hebben gemaakt.

Programma herdenking 4 mei 2018

Het programma van de herdenking op 4 mei is bekend. De ontvangst is vanaf 14.20 uur en het programma begint om 14.30 uur. Naast diverse sprekers worden er ook kransen gelegd en de koren zingen enkele liederen.

Rond 15.30 wordt het programma afgesloten en zijn alle genodigden welkom om een kopje koffie of thee te nuttigen in en achter de kerk.

In de bijlage staat het volledige programma van de herdenking beschreven: programma 4 mei 2018

Herdenking 4 mei 2018

Op 4 mei vindt in Ewijk de jaarlijkse herdenking plaats bij het oorlogsmonument voor de R.K. kerk. Sinds de onthulling van het monument in 2013 is de belangstelling in Ewijk steeds groot geweest. De herdenking begint om 14.30 uur op het kerkplein aan de Julianastraat en is voor iedereen toegankelijk.

Ook dit jaar wordt stilgestaan bij de 10 slachtoffers die op het monument worden geëerd, dit zijn zowel de burgerslachtoffers uit Ewijk zelf, als de in Ewijk omgekomen geallieerde militairen.

Tijdens de herdenking leggen leerlingen van basisschool de Reuzepas kransen. Toon Reuvers, van het organisatiecomité Ewijk 4 en 5 mei, is blij met de aanwezigheid van de kinderen: “De betrokkenheid van de Reuzepas is erg belangrijk om de kennis over de oorlog, en de gevolgen voor Ewijk, over te brengen op de jeugd. Het is goed om samen onze doden te gedenken en ook stil te staan bij de vrede. Daarom is de herdenking vrij toegankelijk en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om samen met ons stil te staan bij de oorlog.”

Het programma omvat toespraken van burgemeester Daphne Bergman en een vertegenwoordiger van basisschool de Reuzepas. Ook leggen vertegenwoordigers van de families en leerlingen van de Reuzepas kransen bij het monument. Genodigden zijn onder andere familieleden van de overleden oorlogsslachtoffers.